Производство на инструменти

Изработваме твърдосплавни детайли и инструменти или такива с твърдосплавни вложки.

/Услуги/3/7.jpg

Можем да произвеждаме инструменти и детайли с диамантени или други покрития.

/Услуги/3/8.jpg

Произвеждаме инструменти и резервни части за дървообработващата, тютюневата и хранително-вкусовата промишлености.

/Услуги/3/9.jpg

Конструираме и изработваме инструменти и матрици за пластично деформиране и матрици за пластмаси и каучук

/Услуги/3/d1.jpg