Дейности

Конструиране на инструменти, машини и съоръжения

Разработване на високоефективни технологии за производство на детайли и възли

Производство на традиционни и прецизни детайли чрез пластично деформиране

Производство на инструменти

Други дейности